Akuttbehandling

Sanden-221-akutthjelp

Tannpine kan ramme som lyn fra klar himmel og være uutholdelig for den det rammer. Ofte skal det lite til for å avhjelpe situasjonen. Vi yter akutthjelp på dagen for våre faste pasienter, og for nye pasienter så langt det er mulig. Hvis vi ikke kan hjelpe, vil vi henvise til en annen tannlege som kan bistå.

Den offentlige tannhelsetjenesten har etablert en vaktording ved akuttbehov i helger og helligdager.

Telefon: 73 50 55 00.

På kveldstid på hverdager kan faste pasienter ringe Bjørn Thunold på  telefon  906 54 778

 

Timebestilling Sanden Tannhelse
- din tannlege i Trondheim