Narkose

Tannbehandling i narkose hos Sanden Tannhelse

En del pasienter mestrer ikke vanlig tannbehandling, og kan ha behov for narkose hos tannlegen – å sove gjennom behandlingen.

Narkose hos tannlegen kan være aktuelt for personer med:

 • Uttalt brekkningstendens som umuliggjører tannbehandling.
 • Pasienter med tannlegeskrekk. Her ser vi også til tider pasienter som grunnet utsatt tannbehhandling meget stort behandlingsbehov.
 • Pasienter med sprøyteskrekk, spesielt de som ikke klarer injeksjoner med lokalanestesi I munnen. Av og till kan det være enklere å tolerere injeksjoner I armen. Vi kan I enkelte tilfeller også bruke bedøvelsessalve på huden, EMLA krem.
 • Pasienter med nedsatt evne til samarbeide- her finner vi for eksempel psykiskt utviklingshemmede eller demente personer.
 • Kompliserte visdomstenner
 • Implantatoperasjoner
 • Mindre kirurgiske inngrep
 • Pasienter med genuin allergi mot lokalbedøvelsesmiddel. Dette er meget sjeldent, men førekommer.
 • Meget store behandlingsbehov, der pasienten ikke orker å gjennomføre mange og lange behandlinger I våkent tilstand. Enkelte ganger kan også tannlegen arbeide raskere når pasienten sover
 • Av eget ønske. Enkelte pasienter ønsker å sove uten annen grunn enn å slippe medvirke I behandlingen.

Før narkosebehandling er det ønskelig med en grundig tannundersøkelse, en forundersøkelse hos tannlegen. Dette for å vurdere hva som trengs av tannbehandling, samt lar oss diskutere alternative behandlingløsninger og gir oss muligheten til å gi deg et prisoverslag før behandlingen begynner. Det settes av ekstra tid for slike konsultasjoner, det er derfor fint hvis det informeres om at det vurderes narkose ved timebestilling, slik at vi kan sette av tilstrekkelig tid i timeboken.

Økonomisk støtte til tannlege

Pasienter med enkelte vel definierte helsetilstander kan få deler av anestesikostnaden dekket via HELFO.
Regelverket er nokså komplekst og endringer forekommer, derfor er det viktig at du diskuterer det med en tannlege som er oppdatert på området. Eksempler på dette er:

 • Komplisert tannkirurgi (f.eks visdomstenner)
 • Tannkjøttbetennelse
 • Medfødt manglende eller svake tenner
 • Store slitasjeskader f.eks pga tanngnissing, syreskader o.l.
 • Munntørrhet og stort behandlingsbehov grunnet dette
 • Yrkesskader
 • Manglende evne til egenomsorg
 • Sjelden medisisnk tilstand

Spør oss gjerne hvis du er i tvil om du har refusjonskrav.

Under narkosebehandling vil det være et narkoseteam tilstede (anestesilege og -sykepleier), for å sikre deg en trygg og riktig behandling. Disse leies inn etter behov av Dorme AS.

Etter behandling er det viktig med god oppfølging, slik at du kanskje etterhvert kan mestre regelmessige undersøkelser. 

 

Timebestilling Sanden Tannhelse
- din tannlege i Trondheim