Behandling i utlandet

I den senere tid er det blitt en ganske stor økning av nordmenn som søker tannbehandling i utlandet.
Norge er et høykostland, og med en så arbeidsintensiv tjeneste som tannbehandling er, blir det ofte dyrt å gå hos tannlegen. I mange land med lavere lønnsnivå enn Norge tilbys det tannbehandling til lave priser. Typiske reisemål for tannhelsereiser i Europa er Polen, Ungarn, Tsjekkia og Spania. Andre reiser lenger; til Tyrkia og Thailand.

venterommet

Det er forskjell på tradisjoner og etisk praksis for hva som er god tannbehandling rundt om i verden. I Nord-Europa og delvis også i Nord-Amerika er grunnholdningen å gjøre minst mulig i pasientens munn. En god tannlege vurderes ikke på hva han gjør, men heller på hva han ikke gjør.
Vanlig karies- og tannkjøttsbehandling skal selvfølgelig behandles når det dukker opp, men med minst mulig skade. Jo mer tannbehandling som utføres, desto mer komplikasjoner og omgjøringer blir det behov for i fremtiden. Derfor bør man når man først gjør noe ha et langsiktig perspektiv og satse på best mulig kvalitet i alle ledd.

Vi har her i praksisen etterhvert sett endel pasienter som har oppøkt oss for å få vurdert tannbehandling de har fått utført i utlandet. Uten unntak har de fått utført langt mer tannbehandling enn nødvendig. Ofte har de brukt mer penger på tennene enn det som hadde vært nødvendig utfra norsk standard. Tildels har vi sett alvorlige tilfeller av overbehandling, på et nivå som ville satt autorisasjonen i fare for en norsk tannlege.

Den tekniske kvaliteten på det som er gjort kan ofte synes bra, men mengden arbeid som blir gjort over kort tid er ofte voldsom. Pasientene tilbys sjeldent oppfølging og må selv ordne med dette hos en lokal tannlege.

Vi har forståelse for at folk ønsker å kjøpe tannlegetjenester i lavkostland. Vi har alle vendt oss til at andre varer og tjenester handles til lavest mulig pris og uten hensyn til hvor de er produsert. Problemet er nordmenns handleiver blir utnyttet grovt av utenlandske tannleger som har innrettet seg på dette markedet.

Hva skal man gjøre?
Vi har bistått en håndfull pasienter som skal reise til utlandet for tannbehandling, med en grundig undersøkelse og forslag til fornuftig behandling, slik at man vet hvilken tannbehandling man skal etterspørre. På den måten kan man få full uttelling av de lavere kostnadene som ellers ofte blir oppspist av overbehandling og reisekostnader.
Vi har selvfølgelig ikke mulighet til å vite om den tekniske kvaliteten holder mål, men man unngår i hvert fall overbehandling. Hvis vi på pasientens vegne også kommuniuserer med den utenlandske klinikken før avreise kan uklarheter oppklares og eventuelle useriøse aktører avsløres.

Fremtiden?
Vi jobber fortiden med å etablere kontakt med seriøse klinikker i EU-sonen som vi kan samarbeide med slik at våre pasienter forhåpentligvis kan få nyte godt av gode besparelser, unngå overbehandling og samtiig få tannbehandling av høy kvalitet.
Da blir det også lettere å kunne tilby god oppføling her hjemme.

NB! Den norske tannlegeforening har publisert egen side med pasientinformasjon om dette, for mer inforamsjon se Trygd og tannbehandling

 

 

Bestill tannlegetime hos Sanden Tannhelse
- din tannlege i Trondheim