Tannlegeskrekk

Få hjelp mot tannlegeskrekk

Er du redd for å gå til tannlegen?

Du er ikke alene. Over 20% av befolkningen er så redd for tannbehandling at de kun oppsøker tannlege ved ekstreme smerter, 5% kommer aldri, uansett smerter.

Hos Sanden Tannhelse møter du tannleger og tannpleiere med lang erfaring med behandling av redde pasienter. Bjørn tok tilleggsutdannelse i bruk av lystgass i 1992, og har vært medlem i Norsk Forening for Odontofobi - NOFOBI siden stiftelsen i 1993. Han var i perioden 2007 til 2009  leder av foreningen. Ellen har vært medlem i NOFOBI siden 2010, og fra 2011-2014 satt hun i styret. I dag har alle våre behandlere bestått kurs i odontofobi.

Tannlegeskrekk er så mangt. Sammen med deg prøver vi å finne ut hva du er redd for. Målet vårt er at du etterhvert skal kunne mestre tannlegebesøk som de fleste andre. Veien dit kan være lang, og vi kommer ikke alltid i mål heller. Underveis kan det være godt å kunne støtte seg til legemidler som virker beroligende. Vi har tildligere benyttet lystgass til dette, men bruker det stadig sjeldnere. I de senere årene har det kommet hurtigvirkende preparater i tablettform som gir ønsket effekt med høyere presisjon, mindre bivirkninger og ikke minst lavere pris.

Tannbehandling under narkose

Vi tilbyr også tannbehandling under narkose, et  tilbud til de som ikke lar seg behandle på andre måter, og kan få en "fresh start" på dette viset.

Før narkosebehandling er det ønskelig med en grundig tannundersøkelse. Dette for å vurdere hva som trengs av tannbehandling, samt lar oss diskutere alternative behandlingløsninger og gir oss muligheten til å gi deg et prisoverslag før behandlingen begynner. Det settes av ekstra tid for slike konsultasjoner, og man må påregne en ekstra kostbar førstegangsundersøkelse. Det er derfor fint hvis det informeres om at det vurderes narkose ved timebestilling, slik at vi kan sette av tilstrekkelig tid i timeboken.

Under narkosebehandling vil det være et narkoseteam tilstede (anestesilege og -sykepleier), for å sikre deg en trygg og riktig behandling. Tjenesten er et samarbeid mellom oss og DORME AS.

Etter behandling er det viktig med god oppfølging, slik at du kanskje etterhvert kan mestre regelmessige undersøkelser.

Var du redd? Etterhvert vil du kunne merke at angstnivået blir mindre, og at det blir lettere å komme til oss, kanskje også uten behov for beroligende medikamenter.

 

 

Bestill tannlegetime hos Sanden Tannhelse
- din tannlege i Trondheim