Folketrygden

I Norge har det lenge vært slik  at voksne  friske mennesker må ta ansvaret for - og den økonomiske belastningen med egen tannbehandling.
I de senere årene har dette blitt bedre.

Sanden 0007-brosjyre1 

Under gitte forutsetninger  kan HELFO yte økonomisk støtte. Eksempler på dette er

 • Komplisert tannkirurgi 
  • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, rotspissamputasjoner eller annen type avansert kirurgi i munnen,
 • Tannkjøttbetennelse
  • Pasienter med periodontitt har krav på å få støtte til behandling av sykdomen, samt rehabilitering av tannsett i etterkant.
 • Medfødt manglende eller svake tenner. 
  • Noen er født med for få tenner og noen er har fått forstyrrelser i tanndannelsen som kan ha ført til betydelig svakere tenner enn normalt. 
 • Store slitasjeskader f.eks pga tanngnissing og syreskader 
  • Betydelig tapt tannsubstans pga syre eller slitasje
 • Munntørrhet og stort behandlingsbehov grunnet dette
  • F.eks gir en del medisiner og sykdommer munntørrhet, som igjen fører til at man er langt mer disponibel for kariesangrep
 • Yrkesskader
 • Tannskader pga ulykke
 • Manglende evne til egenomsorg
  • F.eks pga motoriske problemer, visse psykiske lidelser, sykdommer som gjør at man ikke klarer å ta vare på tennene som man normalt skal gjøre.
 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Personer med tannløs underkjeve 
  • HELFO kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve. Man kan under gitte forutsetninger få støtte til å sette inn to implantater for å feste en løs eller ikke fungerende protese. På denne måten kan man feste protesen så den sitter stabilt og godt i munnen. 

Spør oss gjerne hvis du er i tvil om du har refusjonskrav.

 

Vi registerer  dine generelle helsopplysninger , og vil opplyse om og være behjelpelig med søknad om bidrag til tannbehandling hvis det er grunnlag for det.

Ytelsene beregnes utfra Helsedepartementets egne satser. Disse er lavere enn våre takster. Grovt sett  får du dekket cirka 50% av  behandlingskostnaden for en behandling som kommer inn under reglene til HELFO. I noen tilfeller mer.

Siden 1. januar 2008 har vi her ved Sanden Tannhelse  også spesialkompetanse til å utføre implantatbehandling for trygdens regning.

 

 

Bestill tannlegetime hos Sanden Tannhelse
- din tannlege i Trondheim